Bộ Đàm Sim 3G, 4G, 5G

Cập nhật chi tiết các dòng máy bộ đàm Sim khoảng cách gọi xa từ 10km đến 100km

 

 

Giảm 80%