Chính Sách Giao Hàng Bộ Đàm

 • Giao hàng trực tiếp từ Bộ Đàm
 • Giao hàng thông qua nhà cung cấp dịch vụ giao nhận

Chính Sách Giao hàng miễn phí trực tiếp từ Bộ Đàm Giá rẻ

  • Đối tượng hỗ trợ
 • Tất cả các khách hàng cuối cùng của Bộ Đàm Giá Rẻ ( End-users) bao gồm khách hàng tiêu dùng và khách hàng doanh nghiệp đã thống nhất với đội ngũ kinh doanh của Bộ Đàm Giá Rẻ về phương án giao hàng
 • Mtel không áp dụng hỗ trợ giao hàng miễn phí với khách hàng đại lý /phân phối và có quyền từ chối tất cả các đơn hàng bị nghi ngờ không phải người tiêu dùng cuối cùng
 • Giao hàng miễn phí với đơn hàng từ 10tr trở lên.
  • Khung giờ giao hàng
 • 8h30 – 20h30 hàng ngày
 • Trong trường hợp ngoài khung giờ giao hàng. Bộ Đàm Giá Rẻ sẽ giao hàng vào ngày tiếp theo và phản hồi lại cho khách hàng về thời gian giao hàng chính xác

Giao hàng có tính phí

 • Giao hàng từ Bộ Đàm Giá Rẻ
 • Mtel áp dụng mức phí 5.000 VNĐ/1km đối với trường hợp phù hợp giao hàng bằng xe máy và 9.000 VNĐ/1km đối với trường hợp phù hợp giao hàng bằng ô tô áp dụng từ điểm được Mtel thông báo đến nơi khách hàng yêu cầu
 • Bộ Đàm Giá Rẻ sẽ thông báo lại cho khách điểm vận chuyển của Bộ Đàm Giá Rẻ và mức phí chính xác trước khi giao hàng

Giao hàng thông qua nhà cung cấp dịch vụ

 • Đối với các trường hợp khách hàng xa hơn 60km so với địa điểm của Bộ Đàm Giá Rẻ hoặc trong trường hợp khách hàng có yêu cầu, Mtel sẽ thông qua nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển để giao hàng với chi phí được mtel thỏa thuận và phản hồi lại cho khách hàng trước khi vận chuyển
 • Chi phí khách hàng tự thanh toán với đơn vị vận chuyển hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Bộ Đàm Giá Rẻ.
 • Đối với trường hợp vận chuyển qua nhà cung cấp dịch vụ, trong thời gian 1h kể từ khi nhận hàng nếu khách hàng không phản hồi gì về hàng hóa. Bộ Đàm Giá Rẻ xem như đã hoàn thành trách nhiệm giao hàng.

Điều khoản trách nhiệm

 • Bộ Đàm Giá Rẻ có trách nhiệm toàn bộ với hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển đến khách hàng
 • Bộ Đàm Giá Rẻ có trách nhiệm cung cấp thời gian và chi phí chính xác trước khi vận chuyển đến khách hàng
 • Khách hàng có trách nhiệm nhận hàng vào thời điểm quy định, nếu khách hàng không thể nhận hàng vào thời điểm thỏa thuận,
 • Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về chi phí phát sinh sau này khi hoàn thành đơn hàng.
 • Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa trước khi nhận hàng và ký xác nhận tình trạng hàng hóa,
 • trong trường hợp hàng hóa không đúng với hàng hóa yêu cầu hay hàng hóa bị hư hại,
 • Khách hàng vui lòng thông báo lại với nhân viên vận chuyển và bộ phận Chăm sóc khách hàng của Bộ Đàm Giá Rẻ để được xử lý.
 • Nếu khách hàng ký xác nhận tình trạng hàng hóa, Bộ Đàm Giá Rẻ sẽ không chịu trách nhiệm xử lý nếu hàng hóa sai sót hoặc hư hại sau khi khách hàng nhận

Điều khoản khác

 • Bộ Đàm Giá Rẻ có quyền từ chối các đơn hàng không rõ địa chỉ, không đảm bảo thanh toán hay địa điểm chỉ định không thể  vận chuyển đến được